ارسال اين مطلب به دوستان

(( برای پشتیبانی و گسترش فعالیت های فرهنگی اتباع، کمیته عالی فرهنگی در دفتر امام خامنه ای ایجاد شده است ))