ارسال اين مطلب به دوستان

(( صرف بودجه نیروهای امنیتی افغانستان برای ساخت دیوار مرزی بین امریکا و مکزیک ))