ارسال اين مطلب به دوستان

(( اشرف غنی جنگ در افغانستان را جنگِ دولت با دولت عنوان کرد ))