ارسال اين مطلب به دوستان

(( ویدیویی پس از انفجار در ورودی دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم ))