ارسال اين مطلب به دوستان

(( سردرگمی نسل امروز برای انتخاب الگو، به دلیل کوتاهی ما در معرفی و شناساندن شخصیت هایی همچون دکتر میرابولقاسم سوما و ملوک جان قندهاری می باشد ))