ارسال اين مطلب به دوستان

(( تکرار رخدادهای مشابه تروریستی نشان دهنده ضعف رهبری نهادهای امنیتی است ))