ارسال اين مطلب به دوستان

(( داکتران در افغانستان باید با ارزش های مسلکی در زمینه طب آشنا شوند ))