ارسال اين مطلب به دوستان

(( سلام رحیمی در مجلس سنا: حکومت افغانستان از جزییات مذاکرات قطر آگاهی کامل دارد ))