ارسال اين مطلب به دوستان

(( تلفات طالبان قلب رئیس جمهور غنی را می شکند ))