ارسال اين مطلب به دوستان

(( امنیت ملی: اسناد قوی داریم که حمله به فرماندهی پولیس قندهار از پاکستان مدیریت شده است ))