ارسال اين مطلب به دوستان

(( تکمیلی / 19دانشجو در انفجار صبح امروز در دانشگاه غزنی زخمی شدند ))