ارسال اين مطلب به دوستان

(( روند انتقال دستگاه‌های بیومتریک و فهرست رأ‌ی‌دهندگان تا جمعه تکمیل می‌شود ))