دوستانو ته ددې مطلب لېږنه

(( د مخ زیږون پرته د ماشوم زیږیدل، د خلکو ویره ))