ارسال اين مطلب به دوستان

(( والی هرات: کارمندان هرات ملزم به پوشیدن ماسک هستند/سطح شیوع کرونا کاهش نیافته است ))