ارسال اين مطلب به دوستان

(( مردم و رهبران حکومت در زمینه صلح، اتفاق نظر ندارند ))