ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس جمهور غنی به پاکستان می رود ))