ارسال اين مطلب به دوستان

(( محمد حنیف اتمر نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه، تعیین گردید ))