ارسال اين مطلب به دوستان

(( ناکامی حکومت در امر تطبیق قانون بر همه شهروندان/ رییس‌جمهور باید نیروهای امنیتی را مخاطب قرار می‌داد، نه مردم پنجشیر! ))