ارسال اين مطلب به دوستان

(( حالت بی طرفی نیروهای خارجی در غزنی پرسش بر انگیز است / مقامات دولتی در تمام موارد مقصر هستند ))