ارسال اين مطلب به دوستان

(( صدای افغان همواره برای تحکیم وحدت ملی و همدیگرپذیری گام برداشته است ))