ارسال اين مطلب به دوستان

(( طی 17 سال گذشته حتی یک دختر خانم هم از مکاتب 10 ولسوالی غزنی فارغ نشده ))