ارسال اين مطلب به دوستان

(( منگور منطقه سوق اداره طالبان در مرکز غزنی به تصرف نیروهای امنیتی در آمد ))