ارسال اين مطلب به دوستان

(( تهداب گذاری یک سردخانه بزرگ مواد غذایی در ولسوالی گذره هرات ))