آرشیو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
50 هزار دالر برای بهبود وضعیت اقتصادی زنان در دایکندی اختصاص یافت / ایجاد چهار فابریکه پروسیس بادام و لبنیات
۲۷ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۳۶