آرشیو اخبار
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
برای پشتیبانی و گسترش فعالیت های فرهنگی اتباع، کمیته  عالی فرهنگی در دفتر امام خامنه ای ایجاد شده است
۲۰ دلو ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۳