پرونده ها

اولین سالگرد خروج امریکا از افغانستان

9 سنبله برابر با 31 اگست، اولین سالگرد خروج کامل نیروهای خارجی و امریکایی از افغانستان

 
پربازدیدترین