ارسال اين مطلب به دوستان

(( افزایش تلفات افراد ملکی جنگ تبلیغات دشمن بوده و حقیقت ندارد ))