ارسال اين مطلب به دوستان

(( دبیرکل مجمع جهانی تقریب: تکیه کردن به ظالمین، خلاف نص قرآن است ))