ارسال اين مطلب به دوستان

(( کشورهای کمک کننده از کمک مالی شان در انتخابات نظارت نمایند ))