ارسال اين مطلب به دوستان

(( نقطهء دور دست افغانستان که مردمش به پول نیاز ندارند و در آنجا از وسایل عصری زندگی امروز خبری نیست ))