ارسال اين مطلب به دوستان

(( افغانستان باید توقع خود از پاکستان را محدود سازد / پاکستان قابل اعتماد نیست ))