ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس جمهور غنی: برای تامین حقوق حجاج، مقرره تدوین گردد ))