ارسال اين مطلب به دوستان

(( دلیل پیروزی جهاد و مقاومت مردم افغانستان اعتقادات مستحکم دینی بوده است ))