ارسال اين مطلب به دوستان

(( ماجرای اهانت سخنگوی وزارت دفاع در مرکز رسانه های حکومت به خبرنگاران ))