ارسال اين مطلب به دوستان

(( عملی نشدن پروژه برق رسانی ولسوالی دولت آباد بلخ ))