ارسال اين مطلب به دوستان

(( گشایش دو مسیر جدید برای پروازهای عبوری از فضای افغانستان ))