ارسال اين مطلب به دوستان

(( قدس تنها مربوط به فلسطین و مبارزه فلسطینیان منحصر به یک ملت نیست/ خط فلسطین، خط عاشورا و خط اسرائیل، خط یزید و ابلیس است ))