ارسال اين مطلب به دوستان

(( رای مجلس سنا به لغو جوازفعالیت تلویزیون ژوندون ))