ارسال اين مطلب به دوستان

(( حملات گسترده طالبان بر مرکز و چندین ولسوالی قندوز ))