له مونږ سره اړیکه
بریښنالیک
info@avapress.com
avapress@gmail.com

د مرکزي دفتر ادرس:
کابل – پل سوخته – د شهید مزاری سړک – د امام حسن مجتبی (ع) جومات ته نه رسیږی، د ولی عصر (ع) مسجد – ٢٠ شمیره – د افغان غږ خبری آژانس (آوا)
پستی صندوق: ۱۳۹۰ کال
تلیفون: 0700275828 او 0799343787

د ایران د نمایندگیو د دفتر پته:
1. تهران - د کشاورز سړک پای - د ډاکټر کشاورز تقاطع - شمیره 374 - لومړی پوړ
تلیفون: 00982166905713 - فکس: 00982166905713

2. د کور شمیره 109، 2، شیخ صدوق، د برق څلور لاری، د مشهد مقدس ښار، د طلاب سیمه
تلیفون: 00985112723564 - فکس: 00985112742901

3. قم - له شهید بهشتي 20 متره - ګڼه 280 - شمیره 280 - دوهم پوړ
تلیفون: 00982536705363
ستاسو نوم

ستاسو دبرېښنا ليک پته

امنيتی کود

ډیری لیدل شوي