دوستانو ته ددې مطلب لېږنه

(( د ناروې کمیټې لخوا د معلولینو لپاره د خدماتو وړاندې کولو پیل ))