دوستانو ته ددې مطلب لېږنه

(( سنا مجلس معاون: برشنا د کابل برشنا پرچوی تطبیق په برخه کې دوه ګونی چلند کوی ))